2018
160
Твердый переплет
Офсетная

Оқулықта сыртқы күш әсерінен материалдардың қалай кедергіге ұшырайтыны баяндалады. Сыртқы күш әсерінен болатын материалдар жағдайын білу әр түрлі конструкциялар элементтерінің қажетті параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Материалдар кедергісі жөніндегі ғылымның даму барысындағы эксперименталдық және теориялық нәтижелер ұсынылған. Теориялық материалды көрнекі түсіндіретін практикалық есептер берілген.

Оқулық техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері мен оқушыларына арналған.

МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Негізгі түсініктер: Пән мазмұны және курстың мақсаты. Материалдар кедергісі туралы ғылымның жалпы техникалық және еңбек оқуымен байланысы. Материалдар кедергісі туралы ғылымның даму тарихы. Материалдар кедергісінде қолданыла¬тын тұжырымдар (гипотезалар). Сыртқы күштер және олардың түрлері. Серпімділік және пластикалық дефор-мациялар. Ішкі күштер. Қималар әдісі. Кернеу. Дефор¬мацияның қарапайым түрлері. Созылу мен сығылу: Бі¬леудің көлденең қимасындағы бойлық күш және кернеу. Бойлық және көлденең деформациялар. Гук заңы. Мате¬риалдардың механикалық қасиеттері (сипаттамалары). Механикалық сынаулардың негізгі түрлері. Созылудағы (сығылудағы) беріктік және қатаңдық шарттары. Созылу және сығылу кезіндегі білеудің өз салмағын ескеру. Ста¬тикалық анықталмайтын есептер. Ығысу: Ішкі күштер. Таза ығысу. Ығыса деформацияланған құрылымдар эле¬менттерін есептеу. Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары: Негізгі ұғымдар мен байланыстары. Қиманың инерция моменттері. Кейбір қарапайым қи¬малардың кедергілік моменттері. Бұралу: Негізгі түсініктер. Бұраушы моменттердің эпюрасы. Көлденең қимасы тұтас дөңгелек біліктің бұралуы. Беріктік және қатаңдық шарттары.

Материалдар кедергісі. 1-бөлім. Оқу құралы. Материалдар кедергісі. 1-бөлім. Оқу құралы. Материалдар кедергісі. 1-бөлім. Оқу құралы.

Оставьте первый отзыв! Написать отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
 

Материалдар кедергісі. Оқу құралы. 2-басылым, толықт., өңделген. Алдияров Қ.

Корзина