Конвертерлік болат өндіру тәсілі

2015
168
Твердый переплет
Офсетная

Оқу құралында конвертерлік процестің теориялық негізі, қазіргі заманғы болат өндіру процестері кеңінен қарастырылған. Конвертердің конструкциясы және оған қызмет көрсету шаралары берілген. Конвертер процесінің даму тарихынан бастап, материалдық және жылулық балансы мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері келтірілген.

МАЗМҰНЫ: Конвертерлік процестің жалпы принцип¬тері. Конвертер процесінің даму тарихы. Конвертерлік процестердің түрлері. Оттекті-конвертерлі процестің жалпы сұлбасы. Шойын – конвертерлік процестегі жылу энергиясының көзі. Ағынның аэродинамикасы және конвертерлік ваннаның гидродинамикасы. Оттекті ағын¬ның аэродинамикасы. Реакцияға түскен аймақтың көр¬сеткіштері. Бессемер процесі. Даму тарихы. Конвертер құрылысы. Шикізат материалдары. Бессемер ваннасын¬дағы қоспалардың тотығуы. Үрлеу кезіндегі қож және металл құрамының өзгеруі. Бессемерлік балқытудың түрлері. Бессемер болатының қасиеті мен қолданылуы. Бессемер болатының техникалық-экономикалық көр¬сеткіштері. Томастық процесс. Даму тарихы. Конвер¬тер құрылғысы. Шикі материалдар. Томастық ваннада қоспаның қышқылдануы. Томастық процестегі элемент-тердің жылулық рөлі. Ауамен үрлеу кезінде металл мен қож құрамының өзгеруі. Металдан күкіртті алу. Болат¬тың қышқылдануы. Томастық болат қасиеттері және қолданылуы. Томастық процестің техникалық-экономи¬калық көрсеткіштері. Оттекті-конвертерлі процесс. От¬текті-конвертерлі процестің қалыптасуы, дамуы және не¬гізі. Оттекті конвертердің құрылысы. Конвертердің негіз¬гі параметрі – садка. Конвертерлер формасы. Конвертер¬ді бұру қондырғысы. Конвертердің оттөзімді қабырғасы. Оттекті-конвертерлі балқыту материалдары. Қождың қалыптасуы. Оттекті конвертерде бөлек элементтердің жүргізілуі. Балқытудың жылулық балансы. Түтін бо¬латын металдың қалдығы мен шығыны. Конвертерлеу процесінің есептері. Бессемерлік балқытудың мате¬риалдық және жылулық балансы. омастық балқытудың материалдық және жылулық балансы. Скрап қолдану арқылы оттекті-конвертерлі балқытудың материалдық және жылулық балансы. Оттекті-конвертерлі балқыту кезінде шихтадағы металл сынықтарының шығынын анықтау.

Конвертрлік болат өндіру тәсілі. Оқу құралы 2015 жыл

Оставьте первый отзыв! Написать отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
 

Конвертерлік болат өндіру тәсілі. Оқу құралы. Каскин Қ.

Корзина